فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 4

تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه پروژه مهندسی نرم افزار

پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه همراه با سناریو کامل و فایل رشنال رز و پاورپوینت ارائه گارانتی بازگشت وجه

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه پروژه مهندسی نرم افزار

پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه همراه با سناریو کامل و فایل رشنال رز گارانتی بازگشت وجه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین پروژه مهندسی نرم افزار

پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین همراه با سناریو و پاورپوینت ارائه استفاده شده به عنوان پروژه پایانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجزیه و تحلیل سیستم دبیرخانه صنایع معادن پروژه مهندسی نرم افزار

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم دبیرخانه صنایع معادن همراه با فایل مدلسازی رشنال رز

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان پروژه مهندسی نرم افزار

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان مربوط به مهندسی نرم افزار 1

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجزیه و تحلیل سیستم باشگاه ورزشی پروژه ​​​​​​​مهندسی نرم افزار

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم باشگاه ورزشی چند منظوره همراه با فایل رشنال رز و پاورپونت ارائه

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم باربری

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم باربری بسیار کمیاب در سطح اینترنت + کاملترین در نوع خود

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی

پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی کلیه dfd دیاگرام ها کلیه ofd دیاگرام ها فایل پاورپوینت ارائه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سامانه اساتید دانشگاه

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سامانه اساتید دانشگاه کلیه dfd دیاگرام ها کلیه نمودارهای جریان داده یا UML

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی