فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 5

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سامانه اساتید دانشگاه

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سامانه اساتید دانشگاه کلیه dfd دیاگرام ها کلیه نمودارهای جریان داده یا UML

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی کلیه نمودارهای ERD کلیه نمودارهای ER کلیه dfd دیاگرام ها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن کلیه دیاگرام ها و نمودار های uml دیاگرام dfd سطح 0 تا 2 کلیه نمودارهای ERD فایل رشنال رز پروژه

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه همراه با سناریو و رشنال رز

پروژه مهندسی نرم افزار با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم داروخانه همراه با سناریو کامل و فایل رشنال رز  کلیه دیاگرام ها و نمودار های uml فایل mdl رشنال رز کلیه dmd دیاگرام ها

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی