فایل های دسته بندی برق و الکترونیک - صفحه 1

دانلود گزارش کارآموزی رشته برق تحلیل و بررسی ایستگاه 400 کیلو ولت چغادک

موضوع کارآموزی - تحلیل و بررسی ایستگاه 400 کیلو ولت چغادک محل تهیه گزارش کارآموزی - ایستگاه 400 کیلو ولت چغادک

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی تعمیرات برق در شرکت پتروشیمی

گزارش کارآموزی تعمیرات برق در شرکت پتروشیمی محل کارآموزی - شرکت پتروشیمی نوری موضوع کارآموزی - تعمیرات برق شرکت پتروشیمی نوری رشته - مهندسی برق قدرت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل